Συλλογή: Meetings

Κύκλοι, γραμμές, τρίγωνα, γωνίες αλληλεπιδρούν, δημιουργώντας χώρο, αποστάσεις, μεγέθη, σχήματα...